Ứng dụng

Dành cho Người dân

Hệ thống cung cấp các ứng dụng công khai thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên web và thiết bị di động.

TẢI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

UD cho người dân

UD cho sở ban ngành

ỨNG DỤNG

Dành cho Người Dân

UD cho cộng đồng

Tra cứu thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng trên thiết bị di động.

UD cho sở ban ngành

Quản lý khai thác thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

ỨNG DỤNG

Dành cho Doanh nghiệp & Nhà đầu tư

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ

Ứng dụng

Quản lý CSDL chuyên ngành