Hệ thống GIS quản lý đô thị

Gửi bởi Admin  |  22 Tháng Năm 2014 3:40:00 SA  |  Chủ đề: giải pháp ứng dụng

Trong công tác quản lý đô thị, có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch hiện nay vẫn đang chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu giấy còn các thông tin liên quan khác lại phân tán, chưa tích hợp với thông tin dạng bản đồ để trở thành một hệ thống thông thông tin tổng thể. Các chuyên gia găp khó khăn trong việc đưa ra quyết định đối với các bài quản lý do không được cung cấp đầy đủ và khai thác hiệu quả các thông tin về quy hoạch – xây dựng. Các chuyên gia cần ứng dụng GIS, một công cụ công cụ hữu hiệu trợ giúp cho các Chính phủ, doanh nghiệp, nhà quản lý để đưa ra quyết định chính xác thông qua việc thu thập, quản lý, phân tích và tích hợp thông tin địa lý, để tích hợp các thông tin dạng bản đồ với các dạng thông tin liên quan khác, xử lý thông tin kịp thời, phục vụ quá trình tra cứu và khai thác thông tin cho công tác quản lý đô thị.

Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực GIS, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eKGIS) xây dựng giải pháp “Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch – xây dựng” nhằm cùng với khách hàng giải quyết những khó khăn trên và đem đến cho khách hàng những lợi ích từ sức mạnh của công nghệ GIS.

1. Giới thiệu

Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch-xây dựng là một hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý thông tin đồ án quy hoạch cho chuyên gia. Hệ thống có khả năng trợ giúp chuyên gia quy hoạch quản lý, tra cứu thông tin liên quan đến các vấn đề quy hoạch - xây dựng. Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch-xây dựng có thể triển khai tại các Sở Xây dựng, các Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan nhà nước quản lý về quy hoạch-xây dựng. Các mục tiêu cơ bản mà hệ thống cung cấp bao gồm:

  • Cung cấp một cơ sở dữ liệu GIS về Quy hoạch-xây dựng phục vụ công tác quản lý, khai thác, điều hành của các cơ quan nhà nước trong quản lý quy hoạch-xây dựng.
  • Cung cấp các chức năng phục vụ nhu cầu cho nhiều đối tượng khác nhau, từ quản lý-thu nhân-cập nhật dữ liệu, đến các chức năng như tra cứu-tìm kiếm-khai thác dữ liệu về quy hoạch-xây dựng.
  • Hỗ trợ các ứng dụng GIS trong quản lý chuyên môn đặc biệt là việc tổng hợp thông tin để hỗ trợ ra quyết định đối với các bài toán quy hoạch-xây dựng.
  • Cung cấp thông tin về quy hoạch cho các sở, ban ngành khác trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu khai thác, sử dụng…

Lợi ích mang lại cho người sử dụng:

Quản lý tập trung các thông tin quy hoạch. Tạo môi trường đơn giản, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng các thông tin quy hoạch. Phục vụ nhanh tróng các nhu cầu về khai thác thông tin, tin học hóa quá trình giả quyết các thủ tục hành chính.

Với lãnh đạo: cung cấp thông tin tổng hợp, đa chiều và thuộc nhiều chủ đề khác nhau, thông tin mang tính tri thức hỗ trợ ra quyết định.

Với đơn vị quản lý quy hoạch-xây dựng: cung cấp một hệ thống thông tin thống nhất từ việc khởi tạo dữ liệu, quản lý cập nhật dữ liệu đến các hình thức khai thác dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

Với các đơn vị có nhu cầu sử dụng thông tin quy hoạch-xây dựng: được cung cấp thông tin về quy hoạch-xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Với cộng đồng: cung cấp một kênh tra cứu thông tin, dữ liệu về quy hoạch-xây dựng.

2. Chức năng

Quản lý cấp phép xây dựng

Phân hệ tạo lập một môi trường tác nghiệp điện tử từ quá trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến quá trình giao việc, thụ lý, trình ký, hoàn trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Một số chức năng chính:

  • Tiếp nhận hồ sơ
  • Quản lý hồ sơ
  • Cập nhật thông tin thụ lý hồ sơ
  • Lập phiếu thẩm tra, giấy phép xây dựng
  • Hỗ trợ nghiệp vụ

Quản lý quy hoạch

Quản lý đồ án quy hoạch: đồ án quy hoạch; nội dung quy hoạch; nội dung xây dựng; bản đồ chuyên đề; tư liệu đồ án; chứng chỉ quy hoạch...

Quản lý quy hoạch trên nền GIS: bản đồ quy hoạch, bản đồ thửa đất, xem thông tin quy chế xây dựng, xem thông tin quy hoạch, tính toán diện tích giải tỏa đền bù, hỗ trợ cấp phép xây dựng, các phân tích không gian với đồ án quy hoạch.

Quản lý kho đồ án quy hoạch

Quản lý đồ án, nội dung quy hoạch, nội dung xây dựng, chứng chỉ quy hoạch. Quản lý Bản đồ chuyên đề, bản vẽ, tư liệu. Tiếp nhận và lưu trữ. Tra cứu khai thác thông tin

Tổng hợp báo cáo, thống kê

Khối chức năng này cung cấp cho người sử dụng các công cụ đ phân tích, kết xuất thông tin mới trên cơ sở dữ liệu đã được tồn tại trong hệ thống dựa trên phương pháp xử lý thông tin thống kê.

Mục đích của modul tổng hợp thống kê là cung cấp cho nhà quản lý thông tin chính xác về các đối tượng có trong hệ thống.

Khai thác bản đồ trên nền webGIS

Cung cấp cho người sử dụng giao diện bản đồ về quy hoạch trên môi trường web để khai thác và định vị vị trí các đồ án quy hoạch.Cung cấp công cụ tìm kiếm trên bản đồ để xác định nhanh vị trí đối tượng quy hoạch theo điều kiện tìm kiếm.

Quản trị hệ thống

Cung cấp các công cụ phân tích đối tượng theo khoảng cách, vị trí, vùng. Phục vụ cho việc phân quyền sử dụng cho từng người sử dụng, theo dõi, kiểm tra việc cập dữ liệu trên toàn hệ thống và chỉnh sửa dữ liệu khi cần thiết.

Quản trị người sử dụng

Quản trị tài khoản người dùng. Quản trị nhóm quyền, nhóm người sử dụng. Cấp nhóm quyền/thu hồi nhóm quyền cho tài khoản. Phân quyền sử dụng hệ thống.

Dự án điển hình ứng dụng giải pháp “ Hệ thống thông tin quản lý quy hoach – xây dựng” của eKGIS: "Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế"

Thông tin chi tiết về những vấn đề đặt ra và eKGIS ứng dụng giải pháp "Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch" để giải quyết những vấn đề đó như thế nào được chúng tôi giới thiệu trong các case study.