Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông

Gửi bởi Admin  |  20 Tháng Mười Hai 2015 9:21:00 CH  | 
Ngày 16/12/2015, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 714/VP-TTĐT về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5389/UBND-CNXD ngày 30/10/2015 và Công văn số 6214/UBND-TTĐT ngày 09/12/2015, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Kế hoạch. Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/12/2015 để tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Địa chỉ: số 96, đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa. Email: tanbt.ubnd@daknong.gov.v