Tháng 12
21
Hệ thống thông tin địa lý GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược. ... Chi tiết
 
Tháng 5
22

Một trong những lý do được các đại biểu tập trung phân tích là sau 10 năm ứng dụng vào thực tế nhưng công nghệ GIS vẫn chưa được chuẩn hóa. "Nếu chỉ có TP.HCM và một vài đô thị ứng dụng thì việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GIS chưa phủ kín cả nước" - ông Lưu Đức Hải nói.

... Chi tiết
 
Trang 2 trong 3 << < 1 2 3 > >>