Bài viết trong danh mục: giải pháp ứng dụng

Tháng 5
22

Một trong những lý do được các đại biểu tập trung phân tích là sau 10 năm ứng dụng vào thực tế nhưng công nghệ GIS vẫn chưa được chuẩn hóa. "Nếu chỉ có TP.HCM và một vài đô thị ứng dụng thì việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GIS chưa phủ kín cả nước" - ông Lưu Đức Hải nói.

... Chi tiết
 
Tháng 5
22
 
Trong công tác quản lý đô thị, có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch hiện nay vẫn đang chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu giấy còn các thông tin liên quan khác lại phân tán, chưa tích hợp với thông tin dạng bản đồ để trở thành một hệ thống thông thông tin tổng thể. Các chuyên gia găp khó khăn trong việc đưa ra quyết định đối với các bài quản lý do không được cung cấp đầy đủ và khai thác hiệu quả các thông tin về quy hoạch – xây dựng. Các chuyên gia cần ứng dụng GIS, một công cụ công cụ hữu hiệu trợ giúp cho các Chính phủ, doanh nghiệp, nhà quản lý để đưa ra quyết định chính xác thông qua việc thu thập, quản lý, phân tích và tích hợp thông tin địa lý, để tích hợp các thông tin dạng bản đồ với các dạng thông tin liên quan khác, xử lý thông tin kịp thời, phục vụ quá trình tra cứu và khai thác thông tin cho công tác quản lý đô thị. 
 
Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực GIS, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eKGIS) xây dựng giải pháp “Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch – xây dựng” nhằm cùng với khách hàng giải quyết những khó khăn trên và đem đến cho khách hàng những lợi ích từ sức mạnh của công nghệ GIS.

 

... Chi tiết